Janče so 794 metrov visok vrh med reko Savo in dolino potoka Besnica na skrajnem vzhodnem delu mestne občine Ljubljane.

undefined