Demon ljubezni

Izšla je dolgo pričakovana pesniška znirka Ferija Lainščka z naslovom DEMON LJUBEZNI. Likovno jo je opremila akademska slikarka Zora Stančič. Natisnila jo je Cankarjeva založba, za distibucijo pa skrbi Mladinska knjiga.


							
				Feri Lainšček