Tomaž Horvat je na Državni svet naslovil pobudi za vlado. Prvo, da vlada prouči možnost unovčenja BON in BON21 za kritje stroškov storitev domov za starejše ter drugo pobudo, za uvrstitev samozaposlenih oseb med upravičence do nadomestila plače v primeru nezmožnosti opravljanja dela zaradi karantene.

Novica Državni svetnik Tomaž Horvat s pobudama vladi za pomoč starejšim in samozaposlenim je izvorno objavljena na SD.

undefined