Članek
ALI SE STRINJAMO, DA NAS IMA VSE SKUPAJ V LASTI NEKDO DRUG ...
Objavljeno Mar 10, 2022

Zadnje čase se veliko govori (vsaj med tistimi, ki spremlljajo), da Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) predlaga novo mednarodno pogodbo, ki bo veljala v primeru pandemij. Na prvem srečanju (te dni) so se začeli dogovarjati o usklajevanju besedila in sprejemanju te pogodbe, ki naj bi nato stopila v veljavo najkasneje leta 2024, podpisati pa jo bo moralo vseh 189 držav članic WHO (SZO). Ko sporazum podpiše minister za zdravje države članice (Ustava RS, člen 3.a - dvotretjinska večina v parlamentu), bo imela ta pogodba SZO (člen 9) prednost pred ustavo države (ljudstvo se nič več ne vpraša glede lastne suverenosti, ker po 90. členu Ustave RS nima pravice do referenduma v zvezi z mednarodnimi pogodbami), in se bo uporabljala med “naravnimi nesrečami ali pandemijo” (PKP10).

Torej, vprašanje na katerega MORAJO odgovoriti VSI, ki se potegujejo za državne funkcije je:

ALI SE ZAVEZUJETE, DA BOSTE DELALI ZA DOBROBIT LJUDSTVA SLOVENIJE?

ČE JE ODGOVOR DA, SE ZAVEZUJETE, DA BOSTE ZAHTEVALI: ČRTANJE ČLENA 3.a IZ USTAVE RS, DA SE IZ 90. ČLENA USTAVE RS UMAKNEJO VSE ODREDBE, KI SE NANAŠAJO NA PREPOVED RAZPISA REFERENDUMA TER, DA SE ČLENA 68. IN 70. USTAVE RS UREDITA TAKO, DA NOBEN ZAKON NA KATEREGA SE NANAŠATA, NE MORE BITI SPREJET BREZ JAVNE RAZPRAVE IN REFERENDUMA, ČE BO POTREBEN (JAVNO DOBRO IN NARAVNA BOGATSTVA SLOVENIJE SO LAST DRŽAVLJNK IN DRŽAVLJANOV SLOVENIJE, NE PA VLADE).
ISTOČASNO SE ZAVEZUJETE, DA NE BOSTE PODPISOVALI POGODBE O SODELOVANJU ALI KOALICIJI TER, DA NE BOSTE PODPIRALI V VLADI VSEH TISTIH, KI NE ŽELIJO OMENJENIH SPREMEMB USTAVE RS.

Vsa ostala vprašanja kot so ekonomija, gospodarstvo, mednarodna ali notranja politika ipd. so NEPOMEMBNA, če Republika Slovenija ni suverena država vseh svojih državljank in državljanov. Celo sestava vlade bo NEPOMEMBNA, ker bo novi lastnik vse urejal po svoje.

3.a člen je sprejela 7. Vlada Republike Slovenije ampak nobena vlada po njej NI ČRTALA (NI ŽELELA ČRTATI) ta člen. 

Povezava: Pobuda za črtanje 3.a člena ter Pobuda za spremembo 90. člena