Članek
Prvi korak
Objavljeno Mar 11, 2022

Rajko Gavez realnost je posledica preteklosti in če poznamo vzroke, potem tudi vemo, kako te slabe posledice odpravimo in ustvarimo pogoje za skupni razvojni proces v korist vseh!

 

Kaj je bistvo za napredek in razvoj vsakega posameznika in skupnosti, kot celote?! 

 

Ko se spreminjamo v pozitivno smer napredujemo od "dobrega na boljše" in če nič ne storimo ali ustvarjamo pogoje za negativni razvoj, potem imamo razvoj od "slabega na slabše" do krize in katastrofe (ali vojne in uničenja)!

 

Takšne so naravne zakonitosti življenja, zato imamo "evolucijo",  ki jo določa temeljni zakon "univerzalno dinamično naravno ravnovesje", neodvisno od človeške pameti!!! 

 

Kdor ima znanje, pogum in voljo ta lahko, kdor ne zna, noče, ali je strahopetec in pesimist ter brez volje, ta ne more, saj mora naprej storiti prvi korak za osebne spremembe na osnovi samokritike in dobre prakse za boljše življenje! 

 

Nov družben sistem "neposredne demokracije" omogoča vsakemu človeku pozitivne spremembe, le spoznati ga mora, sprejeti in se po njem ravnati za osebno in skupno korist ali  dobro!!!

 

Vse je v naših rokah in odločitvah, kajti nobena država, cerkev, sistem po meri mafije ali politična stranka ne more človeku dati svobodo ali ga osvoboditi zla!

 

Svobodo si lahko ustvarimo le sami s pomočjo neposredne demokracije ali Bio-humanizma, ki gradi skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

 

Če človek ne ve kam mora iti, ali nima jasno določenega cilja, ne more nikoli priti do želenega cilja!!!

 

Le stori prvi korak in stopi na pot osebnih sprememb za skupno boljše življenje!!!