objavi na
pozareport.si

Splošni pogoji

Nahajate se na spletnem portalu Požareport.si. Vaš dostop do spletnega portala in njegovo uporabo urejajo splošna pravila, ki jih pravkar berete, in nekateri zakoni. Prosimo, da splošne pogoje pazljivo preberete. Z vstopom na spletni portal www.pozareport.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas določbe teh splošnih pogojev tudi zavezujejo. 

Družba Lanaka Media d.o.o. kot izdajatelj spletnega portal Požareport.si si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo portala www.pozareport.si. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev. 

Portal www.pozareport.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del portala www.pozareport.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe. 

Za uporabo določenih storitev na portalu www.pozareport.si morate opraviti vpis, pri katerem boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Družba Lanaka Media d.o.o. se obvezuje, da bo vaše podatke uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo. 

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti družbo Lanaka Media d.o.o. Izdajatelj portala ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla. 

Kot uporabnik portala www.pozareport.si se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Portala www.pozareport.si ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu ali družbi Lanaka Media d.o.o. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabniku portala www.pozareport.si. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve portala www.pozareport.si, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabnika. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu portala ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, prijavo o tej napaki naslovite na: pozareport@pozareport.si 

Plačanih naročnin do izteka posameznega naročila ne vračamo.


Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi s portalom www.pozareport.si družbi Lanaka Media d.o.o. jamčite, da ste lastnik oziroma imate poln nadzor nad pravicami do celotnega oddanega materiala in informacij. 

Z oddajo tega materiala in informacij družbi Lanaka Media d.o.o. dovoljujete: uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov; 

Zgoraj omenjene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v takšni povratni informaciji ali predlogih, vključujoč pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patentnih zakonov pod pristojnostjo katere koli s tem povezane sodne oblasti. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu, ki ga bo uporabila družba Lanaka Media d.o.o., ne bo izplačano nobeno nadomestilo. Družba Lanaka Media d.o.o. ni obvezana objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva ali informacij, ki jih zagotovite. 

Ta člen ne velja za podatke, ki jih posredujete pri vpisu v storitve portala www.pozareport.si, dokumente, informacije ali druge podatke, ki jih prenesete na strežnik, oddate ali kako drugače posredujete z uporabo storitev portala. Spletno mesto www.pozareport.si uporabnikom omogoča objavljanje komentarjev, posredovanje lastnih novic (v nadaljevanju uporabniške vsebine). 

Lanaka Media d.o.o. ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na www.pozareport.si. Uporabniške vsebine so last uporabnikov in zanje sami odgovarjajo. Vendar kljub temu, da uredništvo www.pozareport.si ne pregleduje in ne more pregledovati vseh uporabniških sporočil in ni odgovorno za njihovo vsebino, si pridržuje pravico, da briše, premika ali ureja sporočila, ki jih po lastni presoji smatra za žaljiva, opolzka, smatra, da kršijo avtorsko zakonodajo ali so drugače nesprejemljiva. 

Z objavo uporabniške vsebine se strinjate s prikazom na spletnem mestu in s povezano promocijsko rabo. Strinjate se, da lahko vse vsebine, ki jih predložite, Lanaka Media d.o.o. ureja, objavi, prenaša, ali prikaže in se odrekate vsem moralnim pravicam, ki jih imate pri posedovanju vsebine, ki bi se spremenila na način, s katerim se ne strinjate. Družbi Lanaka Media d.o.o. dajete stalno, neizključno, globalno, nelicenčno, pravico uporabe, kopiranja, prenosa, vključitve, objave, distribucije, javnega prikaza, ustvarjanja prirejenih del, indeksiranja, označevanja, spreminjanja in prilagajanja, vključno s prilagajanjem na streaming, mobilne, digitalne tehnologije, tehnologije za nalaganje, za oddajanje in druge tehnologije. 

Če ste s katerim koli delom portala 
www.pozareport.si, storitev portala ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da portala www.pozareport.si ne uporabljate več. 

Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s portalom www.pozareport.si, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani. 

Družba Lanaka Media d.o.o. lahko kadar koli zahteva upoštevanje teh pogojev uporabe po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji, zato vse navedbe v teh pogojih uporabe ne omejujejo pravice družbe Lanaka Media d.o.o., da se podredi vladnim, sodnim in zakonskim zahtevam v zvezi z uporabo portala 
www.pozareport.si ali informacij, danih ali pridobljenih pri družbi Lanaka Media d.o.o., ki se tičejo vaše uporabe ali delovanja portala www.pozareport.si. Če se za kateri koli del teh pogojev uporabe ugotovi, da je neveljaven ali neizvršljiv v skladu s trenutno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno (vendar ne tudi omejen) z oporekanjem odgovornosti in garancije, kot je navedeno zgoraj, potem se neveljaven ali neizvršljiv predpis nadomesti z veljavnim, izvršljivim predpisom, ki, kar se da, ustreza namenu izvirnega predpisa, preostali del pogojev uporabe pa ostane v veljavi nespremenjen. 

Računi oziroma pogodbe za plačane naročnine so shranjeni tudi na sedežu družbe Lanaka Media d.o.o. 

Ti pogoji uporabe določajo celotno pogodbo med vami in družbo Lanaka Media d.o.o. glede na storitve portala 
www.pozareport.si, ki nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med vami in družbo Lanaka Media d.o.o. glede na storitev portala. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo.