Kontakt


UREDNIŠTVO
Odgovorni urednik: Boris Cipot 031 454 034
(cipot.boris1@gmail.com)

Novinar: Luka Perš 031 525 859
(persluka@gmail.com, lukapers@yahoo.com