Kolektiv / Kontakti

O MUZEJU  
INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA  


Recepcija
Najava vodenega ogleda za skupine:
telefon: +386 (0)7 306 33 70

Uprava

Direktorica:
Andreja Brancelj Bednaršek, direktorica, muzejska svetnica
+386 (0)7 306 33 72

Tajništvo:
Ana Plut, poslovna sekretarka
+386 (0)7 306 33 71
e-pošta: belokranjski.muzej@guest.arnes.si

Strokovne službe

Leon Gregorčič, samostojni muzejski tehnik dokumentalist
+386 (0)7 306 33 73
e-pošta: leon.gregorcic@guest.arnes.si

Mateja Černič, samostojna strokovna sodelavka
+386 (0)7 306 33 74

Jadranka Dančulovič, muzejska vodnica
+386 (0)7 306 33 70

dr. Lucija Grahek, kustosinja arheologinja
+386 (0)7 306 33 70

Petra Brodar, kustosinja arheologinja
+386 (0)7 306 33 70

Pedagoška služba

Alenka Misja, kustosinja pedagoginja
+386 (0)7 306 33 76
e-pošta: alenka.misja@guest.arnes.si

Tehnična služba
Anton Vukšinič, vzdrževalec
+386 (0)7 306 33 70

Spominska hiša Otona Župančiča Vinica

Vinica 9, 8344 Vinica
Anita Matkovič, muzejska svetovalka
Najava vodenega ogleda za skupine:
telefon: +386 (0)7 306 43 43 

e-pošta: zupancic.vinica@guest.arnes.si

Muzejska hiša Semič
Štefanov trg 7, 8333 Semič
Najava vodenega ogleda za skupine:
telefon: +386 (0)7 356 52 00
e-pošta: tic@kc-semic.si

Galerija Kambič
Cesta bratstva in enotnosti 51, 8330 Metlika
Najava vodenega ogleda za skupine:
telefon: +386 (0)7 305 83 32
e-pošta: belokranjski.muzej@guest.arnes.si