Predstavitev Gibanja OPS


SPOZNANJA NOVE DUHOVNOSTI

Spreminjanje sveta in naše zavesti. Na našem planetu se pojavlja novo gledanje na svet, ki nas obdaja in, ki v njem živimo. Vendar novi duhovni pogledi niso nekakšna kopica novih intelektualnih dejstev, ta nova zavest je veliko bolj intuitivna in iskustvena. Premik je pred vsem v občutenju življenja ter gledanja nanj in manj v spremembi življenjske filozofije, čemur bi lahko na kratko rekli kar zdrava pamet.

Novo duhovnost spoznavamo vsi hkrati, njeno vraščanje v našo zavest pa je zahteven in dolgotrajen proces, ki poteka od človeka do človeka. Razvoj nove zavesti po svetu je namreč zasluga nekaterih posameznikov, ki so se znali za korak odmakniti in prepoznati, da je življenje bolj skrivnostno kot smo mislili doslej. Vendar je treba prelomiti dosedanje navade skepticizma in zanikanja, da bomo lahko odkrili svoje pravo poslanstvo in lastni intuitivni način sodelovanja pri razvoju sveta.

PRIČAKOVANE SPREMEMBE

Pomembne kozmične spremembe. Smo na začetku novega tisočletja, ki bo v marsičem bistveno drugačno od prejšnjega. To je mogoče upravičeno sklepati tudi na podlagi nekaterih kozmičnih spremeb, saj bo sonce v tem tisočletju prestopilo iz ozvezdja Rib v ozvezdje Vodnarja. Njune poglavitne astrološke značilnosti pa so si skoraj v popolnem nasprotju. Prevladovati bo začel blagodejni vpliv ozvezdja vodnarja (zlasti glede razsvetljenosti in čustvenih vrednot). Zato so stare prerokbe predvidevale apokalipso prav ob prelomu tisočletja, nakar naj bi nastopilo "tisočletje miru in ljubezni".

Premik v duhovnem razvoju. Z "okužbo" z novo duhovnostjo se bo širilo tudi razumevanje, da smo tu in zdaj zaradi svojega duhovnega razvoja in ne zaradi ustvarjanja in kopičenja materialni dobrin. Rezultat tega razumevanja bodo vibracijske spremembe naše duhovne energije, iskanje pa vodi v nov življenjski slog. Ko bo dosežena kritična masa ljudi, ki razumejo in tudi udejanjajo spoznanja nove duhovnosti, se bo to razumevanje razširilo po vsem planetu.

Sledilo bo obdobje intenzivnega vpogleda navznoter, v smislu zavedanja vrednot etike človeštva in udejanjanja dobrega. Ljudje začenjamo dojemati lepoto in dragocenost naravnega sveta, kar nas spodbuja k ohranjanju in čaščanju naravnega okolja. Tako ozaveščeni ljudje novega tisočletja ne bomo več dopuščali take gospodarske dejavnosti, ki bi ogrožala naše življenjsko okolje in obstoj naših potomcev.

Da bi mogli prisluhniti vsaki novi resnici, se bomo bistveno upočasnili in postali sprejemljivi za nova srečanja. Z dojemanjem intuitivnih prebliskov o tem, kdo smo in kaj naj bi sploh počeli, bomo začeli menjavati zaposlitve in si tako omogočali nadaljnjo rast. Vsak posameznik bo korak za korakom sledil svoji usodi in po vsem naravno doživljal intuitivne prebliske, povezane tudi z reševanjem družbenih problemov in problemov okolja.

Razvoj duhovne doktrine. Doslej se je religija ukvarjala s človeštvom, ki išče odnos z višjim virom duhovne enegije. Šlo je za zaznavo Boga znotraj vernikov, ki naj bi jih izpolnjevala in jim dajala večji pomen. Vendar se je ta zaznava izkrivila, ko so začeli cerkveni vodje razlagati "božjo voljo", namesto, da bi ljudem pokazali, kako je mogoče najti to smer v sebi. Sedanje religiozne dogme se bodo morale spremeniti in zajeti tudi evolucijo posameznika.

Potrebna je ustrezna institucija, ki z združevanjem pozitivno mislečih odpira možnosti nadaljnji rasti naše zavesti. Prepričani smo, da je treba v našem okolju storiti precej več kot samo prevesti tuja spoznanja nove duhovnosti v slovenščino in jih nato razširjati, nadaljnje dogajanje pa bi bilo prepuščeno naključju in posamezniku. Potrebujemo samostojno institucionalno obliko, kjer bi se zamisli nove duhovnosti uspešno razvijale in krepile. Sedanji prostor slovenske civilne družbe je razdrobljen, kar odseva tudi naša značilna miselnost-"vrtičkarstvo".

Smernice gibanja OPS. Zamisli in spoznanja nove duhovnosti so temeljno vodilo pri naših zamislih, ki jih skušamo razvijati v taki meri in obliki, da jih bo moč tudi izvajati. V zadnjem času je na vseh koncih sveta veliko pogovorov o duhovnem življenju. Vendar v teh začetnih letih oz. mescih novega tisočletja ne gre za odkrivanje novih duhovnih izkustev, temveč bolj za tehtanje in presojanje takih, nad katerimi smo še pred nedavnim zamahnili z roko ali pa jih jemali kot povsem samoumevna.

Stari Newtonski svetovni nazor temelji na zamisli, da je vesolje velik materialistični stroj. Na podlagi novih v človeka usmerjenih pogovorov pa se počasi razvija gledanje, da je svet vendarle veliko več. Postaja nam vedno bolj jasno, da je svet inteligenten duhovni kraj, kjer ljudje razvijajo svojo zavest, čutijo vodstvo intuicije in presenetljivih naključij ter začenjajo spoznavati poslanstvo, s katerim smo se rodili. Zato ustanovljeno gibanje na načelih te nove duhovnosti spodbuja in združuje vse osveščene ter dobromisleče državljanke in državljane Slovenije, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z njimi, z njihovim življenjskim in delovnim okoljem in nasploh z našo domovino Slovenijo.

Takšna skrb postaja vse potrebnejša, saj sta naše neposredno okolje kot tudi ves planet Zemlja čedalje bolj ogrožena, v nenehnem hlastanju po materialnih dobrinah pa odločno premalo naredimo za ohranitev okolja tudi za naše potomce. Preusmerili se bomo od brezglavega ropanja naravnih virov k taki obliki gospodarskih dejavnosti, ki si bo prizadevala za obnovo virov in na vsakem koraku posnemala naravne sisteme ter postala simbioza podjetja, porabnika in naravnega stvarstva.

Bolj se bomo potrudili za zavestne medsebojne odnose in delovali bolj celostno, le tako bomo pospešili svoj osebnostni razvoj kot tudi razvoj naslednjih rodov.

Ključ za sprožitev svoje zavesti v tej smeri je v vsakem izmed nas.

Vsebina gibanja OPS. Prve zamisli za naše gibanje so nastale že leta 1988. Zdaj izbrano ime, "Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije" oz. na kratko Gibanje OPS, opredeljuje tudi poglavitno dejavnost. Geslo gibanja: "Očistimo in Prenovimo Slovenijo" pa je naš srednjeročni cilj v duhovnem, družbeno-političnem in gmotnem  smislu.

Iz kratice OPS je moč razviti tudi druga podobna rekla, ki bodo pojasnjevala posamezna prizadevanja Gibanja OPS. Lahko se nanašajo na prizadevanja posameznikov ("Očistimo in Prenovimo Se"). Kratkoročni cilj a seveda evolucijsko, ker nimamo pravice nikogar spreminjati, to lahko naredimo samo z lastnim zgledom, drugačno vzgojo v šolah mlajših generacij po načelu NE DELAJ DRUGEMU TISTEGA KAR NE ŽELIŠ, DA BI DRUGI DELALI TEBI in s kazanjem dobrih zgledov in dobrih praks preko medijev v politiki in na vseh drugih področjih.

Ali pa na naše širše okolje OPS - "Očistimo in Prenovimo Svet" torej planet Zemljo. Kar je naš dolgoročni cilj. Ko se bo spremenil na bolje posameznik in vse več njih, se bo spremenila Slovenija, naš zgled pa bo spodbudil tudi druge narode, da stopijo na pot preporoda in tako bo "okužba" OPS zajela cel svet, ki se bo postopno spreminjal v cvetoči raj ljubezni, razumevanja, spoštovanja, sodelovanja in napredovanja na višje duhovne ravni in višje ravni zavedanja.

Prav zaradi slednjega je Gibanje OPS registrirano kot mednarodno gibanje (društvo), saj bo tako lažje sodelovalo s podobnimi mednarodnimi civilnimi združenji.

Ugankarji vedo, da kratica "OPS" pomeni tudi mitološko boginjo rodovitnosti in žetve, kar temu novemu gibanju tudi simbolno zagotavlja uspešnost in učinkovitost.


Po knjigi Gibanje novega tisočletja-duhovni preporod, avtorja
Janeza Ščeka

V knjigah avtorja Janeza Ščeka, magistra poslovno organizacijskih znanosti in univerzitetno diplomiranega ekonomista  z naslovoma Duhovni preporod in drugačna politika, s skupnim naslovom OPS - Gibanje novega tisočletja, najdete še več v zvezi s tu predstavljenim slovenskim Gibanjem osveščenih prebivalcev.

G. Šček je v teh knjigah zapustil Slovenkam in Slovencem, oz. vsem prebivalcem Slovenije, svoje življenjsko delo z namenom, da njegove izvirne zamisli udejanjimo v tem novem tisočletju in se kot klen, pokončen in samozavesten narod ohranimo in okrepimo. Seveda nikakor na škodo drugih narodov.

Hvala gospod Šček!

Pojavljanje Gibanja OPS je tako: hitimo počasi, premišljeno, modro a vedno odločno. Prilagajamo, ne podrejamo se trenutni situaciji! Probleme obravnavamo kot zanimive situacije in izzive na poti k cilju. Za OPS iščemo sodelavce, entuziaste, izkušene strokovnjake z vseh področij, ki se dotikajo našega življenja in dela.

Iščemo in spodbujamo vsestransko odličnost.

VABLJENI K AKTIVNEMU SODELOVANJU


K sodelovanju vabimo ljudi, ki zaradi ne vemo kakšnega razloga niso javno in jasno do sedaj uspeli uveljaviti svoja, z argumenti podkrepljena spoznanja in stališča. Ljudi, ki imajo ideje, ki so jih v prvi vrsti sami pripravljeni začeti uresničevati. Ljudi, ki so ta trenutek pripravljeni začeti spreminjati Sebe, Slovenijo in Svet na bolje t.j. pozitivno naravnane ljudi. Ljudi, ki so našli dobro v sebi in to dobro negujejo, plemenitijo in brezpogojno razdajajo.
 
Ljudi s pripravljenostjo na delo kadarkoli, karkoli in kolikorkoli, seveda po svojih najboljših zmožnostih t.j. ne na svojo škodo, če gre za dobro pozitivno delovanje. Ljudi, ki so oz. čutijo, da lahko postanejo svobodni od navlak starega sveta in hočejo stopiti na višjo duhovno raven in višjo raven zavesti.

Ljudi, ki jim ni vseeno, KAJ človek povzroča sebi, soljudem in naravi. Ljudi, ki neomajno zaupajo in verjamejo vase v prihodnost svojega naroda in vsega človeštva.

Veseli bomo, ko se boste odločili za sodelovanje in se pridružili h gradnji NOVEGA SVETA.

Navedeno so le grobi orisi za ustvarjanje prvega vtisa pri vseh, ki ste prebrali tole predstavitev. Zdaj ste se gotovo že okužili z "virusom OPS" in to je dobro. Nekateri, ki smo bili te "okužbe" deležni pred časom, že dejavno sodelujemo pri vzpostavljanju temeljnih podlag za kasnejše celovitejše delovanje in razmah Gibanja OPS.

Vse kar je nastalo do sedaj v zvezi z Gibanjem, je nastalo zaradi posameznikov, ki vedo, da nihče ne bo spremenil tega sveta na bolje, če tega ne bomo naredili sami. Ta pot pa se prične najprej pri vsakem posamezniku. Verjamemo, da boste tudi vi začutili odgovornost za bodoče ravnanje in se boste aktivirali v aktivnega državljana. Časa, da bi čakali v coni lažnega udobja ni. To ni samo oholo početje ampak je tudi nevarno čakanje, da se nam streha zruši na glavo.


Pri tej kompleksni gradnji hiše na novih temeljih tudi nove družbene pogodbe - USTAVE, je dela za vse dovolj, če ga le hočemo videti. Vabimo vse, da se pridružite Gibanju OPS in poleg dobrih misli, ki jih imate ob tem, tudi z dobrimi dejanji pokažete, da vam ni vseeno...

Z visokim spoštovanjem!

Ekipa OPS
1. Januar 2000

Nasilja, ki grozi vsem živim bitjem, se človek osvobodi, ko premaga samega sebe.

Goethe