Duhovnost in okultna znanjaPovsod po svetu se pospešeno in nezadržno širijo nova duhovna spoznanja, ki spreminjajo tradicionalen poglede na bistvo človekovega bivanja na tem planetu. Poglavitno sporočilo teh spoznanj je v tem, da smo tu in zdaj zaradi svojega duhovnega razvoja in ne zaradi ustvarjanja in kopičenja materialnih dobrin.

Vendar se tudi na tem področju najdejo posamezniki in njihove združbe, ki skušajo povečano zanimanje javnosti za duhovnost izraiti izključno v svojo korist. Gibanje s svojo dejavnostjo razširja nova duhovna spoznanja in spodbuja ter organizira ustrzno strokovno pojasnjevanje in usklajevanje spornih vprašanj, v primerih zavračanja takega pristopa pa opozarja kritično javnost na morebitne poskuse zavajanja in manipuliranja z lahkovernimiljudmi.

1. Priprava podrobne analize stanja in problemov z vidika duhovnosti in okultnosti ter uzdelava seznama organizacij in posameznikov, ki v kateremkoli pogledu lahko vplivajo na dejavnosti Gibanja, in sprožitev ustrezne pobude vsem, ki aktivno delujejo na tem področju, da se včlanijo v Gibanje.

2. Priprava predloga za ustrezne spremembe in dopolnitve veljavne zakonodaje z vsemi potrebnimi utemeljitvami, s katerimi bodo pridobitno dejavnost na tem področju, zlasti pa storitve v okviru napovedovanja prihodnosti (na primer, jasnovidnosti, astrologije, numerologije, ipd.), lahko opravlja samo posameznik z dokazano in preverjeno strokovno usposobljenostjo, za kar bo vzpostavljena tudi ustrezna kontrola pristojnih državnih organov.

3. Priprava ustreznega predloga pristojnim organom in institucijam pri organiziranju in izvajanju iger na srečo za nekatere spremembe, s katerimi bodo preprečene morebitne zlorabe, s čimer bo lahko celo povečana korist tovrstne dejavnosti pri financiranju dejavnosti posebnega družbenega pomena.

4. Sodelovanje pri pripravi projektov, ki v končni posledici pri njihovem izvajanju in udejanjanju pomembno vplivajo na razširjanje spoznanj nove duhovnosti in njihovega ustreznega razumevanja. ...

Pojasnila niso potrebna. Menimo, da je bilo glede zgoraj navedenih nalog povedanega že veliko in zato na tem mestu za njihovo potrditev vsega tega ni treba ponavljati. Prepričani smo, da vsaka od teh nalog lahko govori že sama za sebe in zato pojasnjevanja ne potrebujejo. Nekaj tega pa bo povedanega tudi v zapisu "Spodbujanje projektov", kjer bo zadnja naloga v tem paketu postala veliko bolj razumljiva. ...