Akcije Gibanja OPS

BREZ AKCIJE NI REAKCIJE!

Gibanje OPS z njegovimi čanicami in člani se ukvarja predvsem z odkrivanjem vzrokov za nastajajoče probleme (negativne posledice) na lokalnem, državnem in širšem področju naše družbe.

Zato smo v Gibanju OPS usmerjeni k opozarjanju na odkrite vzroke in odpravljanju teh, saj se zavedamo, da je ukvarjanje  zgolj  s posledicami velikokrat jalovo početje, saj, če ostanejo vzroki nedotaknjeni, se negativne posledice vnovič  in vnovič ponovljajo.

To je podobno kot takrat, ko človek zboli in ga zdravijo z mnogimi zdravili, namesto, da bi poiskali in odpravili  vzroke njegove bolezni. Še bolje pa je, da se preventivno skrbi, da do vzrokov sploh ne pride.

Lotevamo se akcij tam, kjer smo prepričani, da so glavni vtroki za nastajajoče negativne posledice in tam kjer je treba vzroke negovati, ko gre za takšne vzroke, ki povzročajo pozitivne posledice.

Ekipa OPS