Pogoji uporabe


1. Pogoji uporabe https://gibanjeops.si/

Z dostopom do te spletne strani se strinjate, da vas zavezujejo določila in pogoji uporabe te spletne strani, vsi veljavni zakoni in predpisi ter se strinjate, da ste odgovorni za skladnost z veljavno lokalno zakonodajo. Če se ne strinjate s katerim koli od teh pogojev, vam ni dovoljeno uporabljati ali dostopati do tega spletnega mesta. Materiali na tem spletnem mestu so zaščiteni z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah.

2. Uporabite licenco
Dovoljeno je začasno prenašanje ene kopije gradiva (informacij ali programske opreme) s spletnega mesta https://gibanjeops.si/ samo za osebni, nekomercialni prehodni ogled. To je podelitev licence in ne prenos lastninske pravice, in pod to licenco ne smete:
spreminjati ali kopirati materiale;
uporabiti materiale za kakršen koli komercialni namen ali za kakršno koli drugo javno uporabo (komercialno ali nekomercialno);
poskušati dekompilirati ali obrniti inženiring katere koli programske opreme na spletnem mestu https://gibanjeops.si/
odstraniti vse avtorske ali druge lastniške zapise iz gradiva; ali
materiale prenesti na drugo osebo ali jih "zrcaliti" na katerem koli drugem strežniku.
Ta licenca se samodejno prekine, če kršite katero od teh omejitev, in jo lahko kadar koli prekine https://gibanjeops.si. Po prenehanju ogleda teh materialov ali po prenehanju te licence morate uničiti vse prenesene materiale, ki jih imate v elektronski ali tiskani obliki.
3. Zavrnitev odgovornosti
Materiali na spletnem mestu https://gibanjeops.si so na voljo "takšni, kot so". https://gibanjeops.si/ ne daje nobenih jamstev, izrecnih ali implicitnih, s tem pa zavrača in izničuje vsa druga jamstva, vključno brez omejitev, implicitna jamstva ali pogoje za prodajo, primernost za določen namen ali kršitev intelektualne lastnine ali druge kršitve pravic. Poleg tega https://gibanjeops.si ne jamči in ne daje nobenih izjav v zvezi s točnostjo, verjetnimi rezultati ali zanesljivostjo uporabe materialov na svoji spletni strani ali drugače povezanih s takšnimi materiali ali na katerem koli spletnem mestu, povezanim s tem spletnim mestom.
4. Omejitve
V nobenem primeru https://gibanjeops.si/ ali njegovi partnerji ne odgovarjajo za kakršno koli škodo (vključno brez omejitev za škodo zaradi izgube podatkov ali dobička ali zaradi prekinitve poslovanja), ki bi nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe materialov na spletnem mestu https://gibanjeops.si/, tudi če je https://gibanjeops.si/  ali pooblaščeni zastopnik bil ustno ali pisno obveščen o možnosti takšne škode. Ker nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitev implicitnih garancij ali omejitev odgovornosti za posledično ali nenamerno škodo, te omejitve morda ne veljajo za vas.
5. Revizije in napake
Gradivo, objavljeno na spletnem mestu https://gibanjeops.si/ , bi lahko vsebovalo tehnične, tipografske ali fotografske napake https://gibanjeops.si/ ne jamči, da je kateri koli material na njegovi spletni strani točen, popoln ali aktualen. https://gibanjeops.si/ lahko kadar koli spremeni vsebino na svojem spletnem mestu brez predhodnega obvestila. https://gibanjeops.si/ pa se ne zavezuje, da bo posodabljal gradivo.
6. Povezave
https://gibanjeops.si/ ni pregledal vseh spletnih mest, povezanih s svojim spletnim spletnim mestom, in ni odgovoren za vsebino teh povezanih spletnih mest. Vključitev katere koli povezave ne pomeni potrditve spletnega mesta s strani https://gibanjeops.si. Uporaba takega povezanega spletnega mesta je na lastno odgovornost uporabnika.
7. Spremembe pogojev uporabe spletnega mesta
https://gibanjeops.si/ lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni te pogoje uporabe za svojo spletno stran. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da vas zavezuje veljavna različica teh pogojev uporabe.
8. Veljavno pravo
Za vse zahtevke v zvezi s spletno stranjo https://gibanjeops.si/ urejajo slovenski zakoni ne glede na njene kolizijske določbe. Vse morebitne spore se rešuje sporazumno ali pa na pristojnem sodišču v Ljubljani.