Naravna znanost o zdravjuPoleg skrbi za zdravo prehrano in s tem za zdravo življenje je pomembno tudi prizadevanje, da skuša posameznik s pomočjo različnih preventivnih metod sam skrbeti za svoje zdravje. Tako povečana skrb za zdravje je vzbudila hiter razvoj najrazličnejših načinov in pristopov alternativnega zdravljenja, kjer vidijo svojo priložnost tudi nestrokovnjaki in celo mazači (šarlatani).

Gibanje s svojim delovanjem spodbuja take posameznike, da svojo dejavnost prenesejo v ustrezne institucionalne okvire, v primeru očitnega zavračanja takih pobud pa opozarja pristojne državne organe in kritično javnost na take primere, da bo s tem onemogočeno njihovo škodljivo delovanje.

1. Priprava podrobne analize stanja in problemov na tem področju in izdelava seznama tovrstnih podjetij in posameznikov, ki v kateremkoli pogledu lahko vplivajo na dejavnost Gibanja, in sprožitev ustrezne pobude vsem, ki aktivno delujejo na tem področju, da se včlanijo v Gibanje.

2. Spodbujanje in sodelovanje v strokovnih razpravah glede vidikov in problemov alternativnega zdravljenja, kar bo v končni posledici ob ustreznem obveščanju javnosti o teh dogajanjih odpravilo sedanjo zmedo na tem področju in številne zlorabe nestrokovnjakov.

3. Priprava predloga za ustrezne spremembe in dopolnitve veljavne zakonodaje z vsemi potrebnimi utemeljitvami, s katerimi bodo pridobitno dejavnost na celotnem področju alternativnega zdravljenja lahko opravljali samo posamezniki z dokazano in preverjeno strokovno usposobljenostjo, za kar bo vzpostavljena tudi ustrezna kontrola pristojnih državnih organov. ...

Največ si lahko pomaga vsak sam. Tudi navedeno področje bo v prihodnosti postajalo vedno bolj pomembno, daj za svoje zdravje lahko največ storimo predvsem sami. Nedvomno smo ljudje tudi odgovorni za svoje splošno zdravstveno zdravje in počutje, zaradi česar je zmotno, če nekdo takšno skrb prepušča izključno zdravnikom. Navsezadnje je moč reči, da zdravje pri večini zdravnikov ni nič boljše kot pri drugih ljudeh.

Glede na nekatere statistične podatke je zaradi velikih obremenitev v tem poklicu celo še veliko slabše. Čeprav se mnogi zdravniki danes že zelo trudijo s svojimi bolniki, vsega potrebnega vendrle ne morejo postoriti in zato še vedno predvsem zdravijo bolezni (torej delujejo kurativno), namesto da bi jih preprečevali (delovali preventivno) še preden se sploh razvijejo.

V stari kitajski so, npr. zdravnike zaposlovali predvsem zaradi preprečevanja bolezni in so jih plačali samo takrat, ko so bili ljudje zdravi, torej ko so svoje delo dobro opravili. Zato so jim celo zadržali plačilo toliko časa, dokler njihovi bolniki niso ozdraveli. Prepričani smo, da se bodo ti stari časi spet povrnili.

Danes so zdravniki lahko upravičeno ponosni na visoko stopnjo razvitosti medicinske tehnologije, še vedno pa niso razvili učinkovitega preventivnega sistema zdravstvenega varstva. Zato bi bilo zelo nespametno, če bi v tem pogledu čakali nanje prekrižanih rok in ne bi že sami storili nekaterih korakov.

Vendar so tudi na tem področju za opreelitev nekaterih nalog, ki jih že imamo v mislih, najprej potrebni ustrezni podatki oz. ustrezna analiza stanja. Z njo bo med drugimi po naši presoji moč bodisi potrditi ali pa zavreči tudi mnoga znamenja (indice), da deluje na tem področju veliko šarlatanov, ki prihajajo celo iz sosednje Hrvaške. Nenazadnje je moč veliko tega videti tudi na nekaterih lokalnih televizijah, kjer po nekaj minutah njihovega nastopanja tudi laik ugotovi, da gre za prave šušmarje (diletante).

Zato smo globoko prepričani, da je treba ustrezno in nemudoma urediti to področje, čemur so tudi namenjene navedene naloge. Bržkone je povsem nesmiselno pričakovati, da bodo nekaj takega storili pristojni državni organi, ki so zaradi svoje splošne neučinkovitosti pravzaprav poglavitni krivec za razraščanje takih razmer. ...